Promocja „Tablica 500+” przeznaczona jest dla szkół i placówek edukacyjnych, które chcą zakupić więcej niż jedną sztukę tablicy interaktywnej TRIUMPH BOARD 78” w ramach jednej jednolitej transakcji(zamówienia). W przypadku zakupu 1 sztuki tablicy interaktywnej TRIUMPH BOARD 78” jej cena wynosi 3499 zł brutto, w przypadku zakupu 2 sztuk tablic interaktywnych cena drugiej tablicy uwzględnia rabat w wysokości 500zł brutto od ceny pierwszej tablicy i wynosi 2999zł brutto. W przypadku zakupu 3 i więcej sztuk tablic interaktywnych przysługuje rabat w wysokości 500zł od ceny zakupu 2 sztuki tablicy; cena 3 i kolejnej tablicy wynosi 2499zł brutto.

Przykład: Klient pragnie zakupić 4szt tablic interaktywnych TRIUMPH BOARD 78”. Ceny, jakie klient uzyska wyglądają następująco:

  • 1-sza tablica – 3499zł brutto (cena standardowa)
  • 2-ga tablica – 2999zł brutto (uwzględnia rabat 500zł brutto od ceny 1-szej tablicy)
  • 3-cia tablica – 2499zł brutto (uwzględnia rabat 500zł brutto od ceny 2-giej tablicy)
  • 4-ta tablica – 2499zł brutto (jak wyżej).

Wartość brutto całego zamówienia wyniesie 11496zł brutto (co przedkłada się na kwotę 2874 zł brutto/sztukę tablicy).

Promocja nie łączy się z innymi promocjami na tablice interaktywne marki TRIUMPH BOARD.

Promocja nie łączy się z wycenami indywidualnymi na specjalnych warunkach handlowych.

Promocję można łączyć z innymi promocjami dotyczącymi projektorów multimedialnych oraz usług montażowych.

Podana cena uwzględnia transport do klienta końcowego, nie uwzględnia natomiast usługi montażu, konfiguracji oraz szkolenia kadry pedagogicznej z zakresu pracy z tablicami interaktywnymi TRIUMPH BOARD. W celu dodatkowej wyceny wymienionych usług prosimy o kontakt.

Promocja trwa do 31.12.2016 r. lub do wyczerpania zapasów.

Promocja może być wykorzystana przez kilka jednostek edukacyjnych nadzorowanych przez jeden organ prowadzący(np. kilka róznych szkół prowadzonych przez jeden Urząd Gminy/Miasta).

Serdecznie zapraszamy!