• Pn.-Pt. od 8:00 do 16:00 

System do przeprowadzania testów iVote składa się z pilotów z wbudowanym wyświetlaczem LCD dzięku czemu funkcjonalność i możliwości systemu są dużo większe od dotychczasowych rozwiązań. Komunikacja odbywa się drogą radiową w paśmie 2,4 GHz co gwarantuje duży zasięg i bezproblemową obsługę nawet w największej sali. Można zamówić system z dowolną ilością pilotów. Dodatkowo w zestawie znajduje się odbiornik odpowiadający za komunikację pilotów z komputerem.

System ten można wykorzystać do tworzenia i przeprowadzania testów na:

  • Lekcjach matematyki - sprawdziany z dodawania, mnożenia i dzielenia bez opcji sugerowanej odpowiedzi. Test może być przeprowadzany zarówno gdy działanie jest zapisane na tablicy, jak i podyktowane przez nauczyciela.
  • Lekcach języka angielskiego - testy wyboru lub uzupełnienie brakujących miejsc (z podanych wariantów).
  • Lekcjach historii, biologii, chemii oraz fizyki - testy wyboru właściwej odpowiedzi, quiz kto odpowie najszybciej.
  • Lekcjach języka polskiego - sprawdziany z ortografii i gramatyki za pomocą wyboru właściwej formy z sugerowanych.
  • Egzamin z dowolnego przedmiotu - można przeprowadzić egzamin na drukowanych arkuszach składających się nawet z 150 pytań egzaminacyjnych. Odpowiedzi mogą składaś się maksymalnie z 6 cyfr. Uczniowie mogą sami decydować o kolejności rozwiązywanych zadań dzięki wyświetlaczowi LCD. Po zakończonym egzaminie wyniki są podawane automatycznie przez system. Dzięki czemu możemy zaoszczędzić czas, który należałoby spędzić na sprawdzaniu prac w domu.

NIE dla ściągania.

Dzięki systemowi do testów iVot uczniowei nie będą mieli możliwości ściągania. Ponieważ wyświetlacz na pilocie jest widoczny tylko dla jednego ucznia. Po takim teście będziesz miał wiedzę na temat poziomu zaangażowamia uczniów i skuteczności wiedzy jaką przekazujesz gdyż zaraz po lekcji będziesz miał informacje o wynikach testów.